Slova protikladná

Klikněte na slovo a objeví se slovo opačného významu.

         
         
   ;      světlo           pěkný            málo             čistá              běžet       
         
         
         
         
           suché           hrdina          pomalý              ano            nahoře
         
         
         
         
            pilná             tupý             noc            vlevo            hlasitě
         
         
         
         
           nezdar             silný          začátek              nad             bílá